Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie
im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Założone przez grupę prawników, którzy poprzez działalność Stowarzyszenia chcą przypominać postać prof. Zbigniewa Hołdy, jego bogatą aktywność naukową i społeczną. Chcą zajmować się prawem i edukacją prawniczą w sposób otwarty i twórczy. Budować płaszczyznę porozumienia i wspólnego działania przedstawicieli różnych zawodów prawniczych.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

Konstytucyjny Turniej Sądowy

Nagroda im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Lektury Prof. Hołdy

Tydzień Konstytucyjny