Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Adw. Mikołaj Pietrzak członkiem Rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz pomocy ofiarom tortur

Jest nam niezwykle miło poinformować, że członek zarządu Stowarzyszenia, adwokat Mikolaj Pietrzak został powołany przez Sekretarza Generalnego ONZ w skład pięcioosobowej Rady dyrektorów Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz pomocy ofiarom tortur. Serdecznie gratulujemy!

Rada dyrektorów Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz pomocy ofiarom tortur (Board of Trustees of the UN Voluntary Fund for Victims of Torture) współpracuje z Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka. Rada jest odpowiedzialna za wypracowanie rekomendacji w sprawie przyznawania wsparcia finansowego projektów i działań pomocowych na rzecz ofiar tortur.

„Powołanie do Rady dyrektorów Funduszu to dla mnie zarazem ogromny zaszczyt jak i wyzwanie” – mówi adw. Mikołaj Pietrzak. „Traktuję tę nominację jako możliwość kontynuowania realizowania misji, która przyświeca każdemu adwokatowi czyli niesienia pomocy ludziom  i ułatwiania im windykacji swoich praw” – dodaje adw. Mikołaj Pietrzak.

Konwencję ONZ w sprawie Zakazu Stosowania Tortur ratyfikowało ponad 150 państw. W jej świetle tortury są zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego, a zakaz ich stosowania ma charakter absolutny i nic nie może ich usprawiedliwiać. Mimo to prawa ofiar tortur do zadośćuczynienia i rehabilitacji nie są w pełni realizowane. „Często jest to niemożliwe z powodu np. licznych konfliktów zbrojnych lub skali kryzysów humanitarnych” – mówi adw. Mikołaj Pietrzak.