Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

List otwarty do Papieża Franciszka

W związku ze zbliżającymi się obchodami Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Polsce w dniach 26-31 lipca 2016 r., 40 polskich organizacji pozarządowych wystosowało do Papieża Franciszka list otwarty, w którym apelują o zwrócenie uwagi na problem mowy nienawiści.

Sygnatariusze listu wyrażają głębokie przekonanie, że autorytet jakim cieszy się Papież Franciszek wśród młodych pielgrzymów może znacząco wpłynąć na zwiększenie świadomości i uwrażliwienie młodych osób, które przeważają zarówno wśród odbiorców, jak i autorów napastliwych treści, na problem mowy nienawiści.

Statystyki dotyczące częstotliwości spotykania się z przejawami mowy nienawiści zarówno w internecie, jak i w życiu codziennym, pokazują, że w dalszym ciągu wiele osób nie potrafi korzystać z wolnośći słowa w sposó odpowiedzialny, oparty na szacunku dla drugiego człowieka. Papież Franciszek w zdecydowany sposób wyraził swój przeciw wobec rasizmu, homofobii, a także nietolerancji, w tym nietolerancji na tle religijnym. Autorzy apelu wierzą, że „Światowe Dni Młodzieży tworzą idealną okazję do ponowienia przesłania o szacunku dla drugiego człowieka”.

Inicjatorem listu jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy jest jednym z sygnatariuszy listu.

List w języku polskim znajduje się tutaj.
List w języku angielskim znajduje się tutaj.