Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Mikołaj Pietrzak Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Mikołaj Pietrzak Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Dnia 19 listopada 2016 roku adwokat Mikołaj Pietrzak został wybrany Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Przez wiele lat był przewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Laureat nagrody im. Edwarda Wende. Jeden z założycieli oraz członek zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.
Członek międzynarodowych prawniczych organizacji takich jak European Criminal Bar Association, National Association of Criminal Defense Lawyers w Stanach Zjednoczonych oraz Legal Experts Advisory Panel stworzonego w ramach organizacji Fair Trials International. Do 2014 r. był członkiem Perren Buildings Chambers z siedzibą w Londynie.  W 2014 r. został członkiem Doughty Street Chambers z siedzibą w Londynie. Był stałym przedstawicielem polskiej adwokatury przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w Komisjach: Prawa Człowieka oraz Stała Delegacja przy Trybunale w Strasburgu.
Koordynował program „Prawa człowieka a rozliczenia z przeszłością” prowadzony przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Celem programu była ochrona praw człowieka i konstytucyjności instrumentów lustracyjnych oraz innych instytucji prawnych służących rozliczeniu z przeszłością.
Uczestniczył w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Wielokrotnie stawał również przed Sądem Najwyższym. Wpisany na stałą listę obrońców przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze.
Specjalizuje się w prawie karnym oraz ochronie praw człowieka.