Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Nagroda im. Profesora Zbigniewa Hołdy 2012

Nagroda im. Profesora Zbigniewa Hołdy 2012

Pierwszą Laureatką Nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy została red. Ewa Milewicz. 

Serdecznie gratulujemy!

Obok red. Ewy Milewicz (rekomendacja) do Nagrody nominowani byli:

Nagroda została wręczona podczas uroczystej Gali Nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy, która odbyła się w dniu 20 października 2012 r. w Lublinie. Gala została zorganizowana we współpracy z Festiwalem „Konfrontacje Teatralne i przy wsparciu ze strony Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Służby Więziennej. 

Galę poprzedziła premiera spektaklu teatralnego „Sen nocy letniej” według Williama Szekspira, w reżyserii Joanny Lewickiej, w którym obok zawodowych aktorów wystąpili osadzeni z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Z kolei kostiumy zostały uszyte przez panie z bloków socjalnych przy ul. Grygowej w Lublinie. Więźniowie byli również zaangażowani w przygotowanie scenografii oraz projektu statuetki, którą otrzymała Laureatka Nagrody. W prace włączyli się uznani artyści plastycy – Jacek Fijałkowski (praca przy scenografii; we współpracy z Robertem Kuśmirowskim) oraz Tomasz Bielak (praca przy statuetce). Przedstawienie powstało w ramach projektu Zapaleni.org, którego koordynatorem jest Dariusz Jeż. Producentem spektaklu była Anna Stępień.