Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Zarząd Stowarzyszenia

Członkami Zarządu Stowarzyszenia są:

Maria Ejchart-Dubois – Prezes Zarządu

Mikołaj Pietrzak

Sylwia Gregorczyk-Abram

Tomasz Zalasiński

Bartosz Przeciechowski

Mirosław Wróblewski

Agnieszka Rybczyńska

Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Grzegorz Borkowski