Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Projekty

Lekcje-online „Mowa nienawiści – o języku, który niszczy i rani”

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

Konstytucyjny Turniej Sądowy

Nagroda im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Lektury Prof. Hołdy

Tydzień Konstytucyjny