Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Nagroda im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Nagroda im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Nagroda im. Prof. Zbigniewa Hołdy jest szczególnym wyróżnieniem dla osoby lub instytucji, która działa na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, określonych w Statucie Stowarzyszenia. Poprzez przyznanie Nagrody, raz w roku, chcemy uhonorować osobę lub osoby, których aktywność zawodowa, naukowa czy społeczna odzwierciedla te wartości, którymi żył i kierował się Profesor Zbigniew Hołda w swojej działalności naukowej, publicznej i społecznej.

Zaproszenie na VI Galę Nagrody im. Profesora Zbigniewa Hołdy

3 grudnia 2017

Nagroda im. prof. Zbigniewa Hołdy

13 grudnia 2016

Nagroda im. Prof. Zbigniewa Hołdy 2013

21 października 2013

Nagroda im. Prof. Zbigniewa Hołdy 2012

21 października 2012