Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Kapituła nagrody

Nagrodę im. Prof. Zbigniewa Hołdy przyznaje Kapituła Nagrody, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia, w następującym składzie:

 • red. Małgorzata Bielecka-Hołda
 • Tomasz Dostatni OP
 • prof. Lech Garlicki
 • prof. Grzegorz Janusz
 • dr Marzena Ksel
 • prof. Krzysztof Marczewski
 • prof. Jerzy Migdał
 • gen. Paweł Nasiłowski
 • Danuta Przywara
 • prof. Irena Rzeplińska
 • prof. Andrzej Rzepliński
 • red. Ewa Siedlecka
 • red. Wawrzyniec Smoczyński
 • dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka
 • prof. Stanisław Waltoś
 • prof. Jan Widacki
 • prof. Andrzej Zoll

Przewodniczącym Kapituły został wybrany prof. Andrzej Rzepliński.