Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Laureaci Nagrody

2012

Ewa Milewicz

2013

Halina Bortnowska

2014

Monika Sznajderman

2015 

Zbigniew Lasocik

2016

Ludwika Wujec

Henryk Wujec

2017

Adam Strzembosz

Obywatele RP