Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Sponsorzy

Projekt „Konstytucyjny Turniej Sądowy” realizowany jest dzięki wsparciu Sponsorów:

sponsorzy

Działalność Stowarzyszenia w pozostałej części finansowana jest ze składek członkowskich.

Stowarzyszenie otrzymało dotację instytucjonalną Fundacji im. Stefana Batorego przeznaczoną na działalność Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS.