Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Lektury Prof. Hołdy. Spotkanie 1: „Owoce zatrutego drzewa”

Lektury Prof. Hołdy. Spotkanie 1: „Owoce zatrutego drzewa”

Pierwsze spotkanie z cyklu „Lektury prof. Hołdy” odbyło się 26 marca 2012 r. o godz. 19.00.
Spotkanie poświęcone było dyskusji nt. książki prof. Stanisława Waltosia pt. „Owoce zatrutego drzewa”. Książka została pierwotnie wydana w 1978 r. nakładem Wydawnictwa Literackiego, a wznowiona w 2011 r. przez krakowskie wydawnictwo Universitas.

„Owoce zatrutego drzewa” to analiza pięciu precedensowych spraw sądowych z całego świata, które stanowiły przełom w procedurze karnej, ujawniając luki lub błędy w ustawodawstwie.

Głównym uczestnikiem spotkania był sam Autor książki – wybitny prawnik, ale także badacz historii prawa i kultury oraz muzealnik – prof. dr hab. Stanisław Waltoś.

W charakterze komentatorów wystąpili:

– red. Bogdan Wróblewski – „Gazeta Wyborcza”
– adw. Mikołaj Pietrzak – Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, członek Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Z. Hołdy.

Spotkanie rozpoczęła Sędzia Sądu Najwyższego Katarzyna Gonera (Prezes Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Z. Hołdy), a moderatorem był dr Adam Bodnar – również przedstawiciel Stowarzyszenia.