Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Lektury Prof. Hołdy. Spotkanie 10: „O zbrodniach i karach”

Lektury Prof. Hołdy. Spotkanie 10: „O zbrodniach i karach”

10 czerwca 2013 r. o godz. 19.00 odbyło się jubileuszowe – dziesiąte – spotkanie z serii „Lektury prof. Hołdy”. Podjęta została dyskusja na kanwie książki pt. „O zbrodniach i karach” Wiktora Osiatyńskiego . 

Miejscem spotkania była księgarnia Wrzenie Świata przy ul. Gałczyńskiego 7 w Warszawie.

„O zbrodniach i karach” to zbiór wywiadów z przedstawicielami amerykańskiego życia publicznego o zaprowadzaniu ładu i porządku, o walce z przemocą i więziennictwie, wydany nakładem Wydawnictwa Media Rodzina w 2003 roku. Opierając się na odkrywczym spojrzeniu swoich rozmówców na zjawisko przemocy, Autor kieruje zaproszenie do dyskusji nad propozycjami reform m.in. takich instytucji jak policja, sądy i więzienia. Propozycje, które pomimo upływu 10 lat od wydania książki, nie tracą na aktualności.

Głównym gościem jubileuszowego – dziesiątego spotkania z cyklu „Lektur Prof. Hołdy” był Autor książki – prof. Wiktor Osiatyński – wybitny znawca problematyki praw człowieka, pisarz, działacz społeczny, prawnik, związany m.in. z Uniwersytetem Środkowoeuropejskim w Budapeszcie.

W charakterze komentatorów wystąpili:

– red. Ewa Siedlecka – Gazeta Wyborcza

– dr Teodor Bulenda – Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW; nominowany do Nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy w 2012 r.

Moderatorem dyskusji był dr Piotr Kładoczny, członek Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy.