Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Lektury Prof. Hołdy. Spotkanie 12: „Państwo prawa jeszcze w budowie”

Lektury Prof. Hołdy. Spotkanie 12: „Państwo prawa jeszcze w budowie”

Dwunaste spotkanie z cyklu „Lektury Prof. Hołdy” poświęcone zostało dyskusji na kanwie książki pt.  „Państwo prawa jeszcze w budowie”- Andrzej Zoll w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem. 

Spotkanie odbyło się w dniu 25 listopada 2013 r. o godz. 19.00 w księgarni Wrzenie Świata przy ul. Gałczyńskiego 7 w Warszawie.

 „Państwo prawa jeszcze w budowie” to seria rozmów przeprowadzonych z prof. Andrzejem Zollem przez red. Krzysztofa Sobczaka, wydanych przez Wolters Kluwer Polska w 2013 roku.

Na spotkaniu gościć będziemy m.in. profesora Zolla i mecenasa Wardyńskiego – ważne postaci polskiego świata prawniczego. Świata, który przez ostatnie 25 lat przeszedł wielkie i ciekawe przemiany. Nasi rozmówcy należą do świadków i kluczowych uczestników tych wydarzeń, reprezentując wyraźnie odmienne perspektywy – z jednej strony służby państwowej i akademickiej, z drugiej – adwokatury i sektora prywatnego.

Gośćmi spotkania byli:

– prof. Andrzej Zoll – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były Prezes TK, były Rzecznik Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki  

– red. Krzysztof Sobczak – Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska

– adw. Tomasz Wardyński – kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Moderacja: adw. Filip Wejman – Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy oraz INPRIS