Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Lektury Prof. Hołdy. Spotkanie 13: „O prawie i o mitach”

Lektury Prof. Hołdy. Spotkanie 13: „O prawie i o mitach”

Książce pt.  „O prawie i o mitach” Ewy Łętowskiej i Krzysztofa Pawłowskiego poświęcone zostało trzynaste spotkanie z cyklu „Lektury prof. Hołdy”.

Spotkanie odbyło się w dniu 13 stycznia 2014 r. o godz. 19.00 w księgarni Wrzenie Świata przy ul. Gałczyńskiego 7 w Warszawie.

„O prawie i o mitach” to zbiór artykułów publikowanych w Europejskim Przeglądzie Sądowym, wydany nakładem Wolters Kluwer w 2013 roku.

„Autorzy zwracają uwagę na problemy, bardziej lub mniej kluczowe kwestie prawne oddziałujące na układ stosunków społecznych. Omawianie problemów jest tak żywe i barwne, jak kolorowe są dzieje bogów oraz herosów na Olimpie, w Hadesie i w innych miejscach świata starożytnych Greków, z których Autorzy wydłubują okazję do wysnuwania opowieści o prawie. (…) Każdy zainteresowany biegiem spraw publicznych i prawami człowieka w ich najszerszym znaczeniu znajdzie w tej książce coś dla siebie.” – Prof. dr hab. Stanisław Waltoś

Gośćmi spotkania byli:

– prof. Ewa Łętowska – Instytut Nauk Prawnych PAN – pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

– Krzysztof Pawłowski – ukończył Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, pracował w instytucjach naukowych i organizacjach pozarządowych. Autor dwóch książek dla dzieci i nie tylko.

– prof. Katarzyna Marciniak – filolog klasyczny, italianistka. Dyrektor Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną na Wydziale Artes Liberales UW.

– sędzia Anna Czapracka – sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, od 2006 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, członkini Stowarzyszenia im. Prof. Z. Hołdy.

Moderatorem spotkania był Łukasz Bojarski – INPRIS (www.inpris.pl).