Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Lektury Prof. Hołdy. Spotkanie 16: „Crimen laesae iustitiae”

Lektury Prof. Hołdy. Spotkanie 16: „Crimen laesae iustitiae”

Szesnaste spotkanie z cyklu „Lektury prof. Hołdy” odbyło się 14 kwietnia 2014 r. o godz. 19.00 w księgarni Wrzenie Świata przy ul. Gałczyńskiego 7 w Warszawie.

Spotkanie poświęcone było dyskusji nt. książki prof. Witolda Kuleszy pt. „Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według Prawa Norymberskiego,  niemieckiego, austriackiego i polskiego”

Książka prof. Witolda Kuleszy o zbrodniach sądowych nie jest zwyczajną analizą przypadków pomyłek sądowych. To książka o tym, jak sądy wykorzystują swój autorytet po to, aby obrażać sprawiedliwość, sprzeniewierzając się jej w imię realizacji różnego rodzaju ideologii. Przepisy prawa są wypaczane i naciągane w taki sposób, że każdy może dostrzec w wyrokach sądów głęboką niesłuszność i niesprawiedliwość. Autor analizuje, jak rozkłada się odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe – według różnych porządków  prawnych, w tym norymberskiego.

Czy zbrodnie sądowe są możliwe i czy dochodzi do nich także  współcześnie, w państwach uznawanych za demokratyczne? Czy  niewiele trzeba, aby przekroczyć cienką czerwoną linię, kiedy wymiar  sprawiedliwości służy realizacji interesów politycznych, a o literze prawa  się zapomina?

Głównym gościem spotkania był Autor – prof. Witold Kulesza – karnista, profesor prawa na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 80-tych działacz NSZZ Solidarność, w latach 2000-2006 szef Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, w 2011 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W roli komentatorów wystąpili:

 prof. Mirosław Wyrzykowski – Zakład Praw Człowieka WPiA UW, sędzia TK w stanie spoczynku

 red. Ewa Siedlecka – Gazeta Wyborcza, laureatka Nagrody im. Dariusza Fikusa w 2011 r. oraz nagrody Amnesty International za całokształt pracy dziennikarskiej na rzecz praw człowieka

Moderatorem spotkania był dr Piotr Kładoczny, członek Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy.