Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Spotkanie 21: „Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku”

Spotkanie 21: „Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku”

9 lutego 2015 roku odbyło się  21. spotkanie z cyklu „Lektury prof. Hołdy”. Organizowane przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy wraz z Instytutem Reportażu.

Dyskusja na temat książki „Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku”. Jest to pierwsze kompleksowe opracowanie naukowe analizujące problematykę cenzury w sztukach wizualnych z perspektywy prawniczej oraz politycznej i społecznej. Opracowanie składa się z dwóch części – w pierwszej opisane zostały najważniejsze spory sądowe dotyczące wolności artystycznej w Polsce (między innymi sprawy Doroty Nieznalskiej. Krzysztofa Kuszeja, Adama „Nergala” Darskiego). W drugim tomie zapoznać się można z analizą dyskursu medialnego i politycznego na temat ograniczeń wolności artystycznej w Polsce.

Gośćmi spotkania byli autorzy książki:
Jakub Dąbrowski – prawnik, historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Laureat nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Szczęsnego Dettloffa;
Anna Demenko – dr nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W roli komentatorów wystąpili:
Red. Ewa Siedlecka – „Gazeta Wyborcza”
Adw. Wojciech Dobkowski – pełnomocnik w wielu precedensowych sprawach, w tym m.in. obrońca Krzysztofa Kuszeja.

Spotkanie poprowadził dr Adam Bodnar, prezes zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy