Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Lektury Prof. Hołdy. Spotkanie 31: „Wolność pracy i władza”

Lektury Prof. Hołdy. Spotkanie 31: „Wolność pracy i władza”

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy we współpracy z Instytutem Reportażu zaprasza na trzydzieste pierwsze spotkanie z cyklu „Lektury prof. Zbigniewa Hołdy”. Dyskusja na temat książki prof. Arkadiusza Sobczyka „Wolność pracy i władza” odbędzie się 17 października 2016 roku o godz. 19.00, w księgarni Wrzenie Świata przy u. Gałczyńskiego 7 w Warszawie.

„Wolność pracy i władza” to książka, która jak pisze Autor, powinna być opatrzona mottem „nie ma wolności bez wolności pracy. Zresztą równie dobrze można powiedzieć, że nie ma wolności bez wolności gospodarczej”. Jak napisał w recenzji prof. Jakub Stelina „spodziewać się należy dużego fermentu i zainicjowania głębokiej debaty na temat stanu prawa pracy, tym bardziej, że Autor nie unikał ani kontrowersyjnych tematów, ani odważnych tez”. W dobie przewartościowywania pracy, dominacji niepracowniczych form zatrudnienia, nasilającego się zjawiska prekaryzacji, książka ta budzi duże zainteresowanie.

Gościem spotkania będzie Autor:
prof. Arkadiusz Sobczyk– profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UJ, wybitny specjalista z zakresu prawa pracy.

W roli komentatorów wystąpią:
prof. Jacek Męcina – doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, prawnik i polityk społeczny.
Katarzyna Gonera – sędzia Sądu Najwyższego, wybitna specjalistka prawa pracy, członek Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy.
Adriana Rozwadowska – dziennikarka „Gazety Wyborczej”.

Moderatorem dyskusji będzie Mirosław Wróblewski – radca prawny, członek Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy.