Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Lektury Prof. Hołdy. Spotkanie 5: „Wielki Brat Rok 2010”

Lektury Prof. Hołdy. Spotkanie 5: „Wielki Brat Rok 2010”

Na piątym spotkaniu z cyklu „Lektury Prof. Hołdy” dyskutowaliśmy o zagadnieniach poruszonych w wydanej niedawno książce Pawła Waszkiewicza pt. „Wielki Brat Rok 2010. Systemy monitoringu wizyjnego – aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne”. 

Spotkanie odbyło się 12 listopada 2012 r. o godz. 19.00. Jak zwykle w księgarni Wrzenie Świata.

„Wielki Brat Rok 2010. Systemy monitoringu wizyjnego – aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne” to kompleksowe studium dotyczące wykorzystywania systemów monitoringu wizyjnego, wydane w 2011 roku nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Autor przedstawia m.in. wyniki badań przeprowadzonych na systemie Close Circuit TeleVision funkcjonującym w Warszawie, a także możliwości wykorzystania nagrań w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.    

Głównym gościem spotkania był Autor książki – dr Paweł Waszkiewicz, absolwent WPiA UW i ISNS UW, prawnik, mediator, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW.

W charakterze komentatorów wystąpili:

– red. Ewa Siedlecka – „Gazeta Wyborcza”

Ewa Gawor – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy

Dyskusję moderował adw. Mikołaj Pietrzak – członek Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Z. Hołdy.