Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

SPROSTOWANIE PO PODPISANIU APELU DO KE

SPROSTOWANIE PO PODPISANIU APELU DO KE

Po poparciu przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy apelu do KE w mediach pojawiły się nieprawdziwe informacje, że apel podpisał dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich.

Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy poparło apel organizacji broniących praw człowieka do KE o uruchomienie mechanizmów przewidzianych w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

W wpolityce.pl oraz innych mediach pojawiły nieprawdziwe informacje, że dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich podpisał wspomniany apel do Komisji Europejskiej.

Dr Adam Bodnar nie zasiada w Zarządzie Stowarzyszenia im. prof Zbigniewa Hołdy. Zrzekł się pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia w związku z objęciem funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, we wrześniu 2015 roku.

Stowarzyszenie zwróciło się do portalu wpolityce.pl z żądaniem opublikowania sprostowania tej informacji.