Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie podpisało Apel do Komisji Europejskiej o uruchomienie art. 7 TUE względem Polski

Organizacje międzynarodowe broniące praw człowieka przygotowały apel do Komisji Europejskiej z podjęcie kroków w związku z naruszeniem przez Polskę zasady praworządności. Apel podpisało ponad 20 polskich organizacji, w tym również Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

Organizacje zaapelowały do Komisji Europejskiej o przejście do trzeciego etapu procedury kontroli praworządności, czyli uruchomienie mechanizmów przewidzianych w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Art. 7 przewiduje, że  Rada Europejska  może stwierdzić istnienie „poważnego i stałego” naruszenia przez państwo członkowskie podstawowych wartości UE, w tym zasady praworządności. Kolejnym krokiem może być decyzja państw członkowskich o zawieszeniu danego kraju w prawach członkowskich UE.

Komisja Europejska przyjęła dotychczas drugie, uzupełniające zalecenia w ramach procedury kontroli praworządności względem Polski. Zdaniem Komisji Europejskiej w Polsce ciągle istnieje systemowe zagrożenie praworządności.

Polska jest zobowiązania do przedstawienia informacji o tym, jakie kroki poczyniła w kierunku wypełnienia zaleceń Komisji Europejskiej, które dotyczyły m.in. zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w październiku 2015 roku, zgodnie z prawem.  Dotychczas zalecenia KE nie zostały zrealizowane.

 

List organizacji do Komisji Europejskiej dostępny jest tutaj.