Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Turniej Sądowy – spotkanie na WPiA UW

Turniej Sądowy – spotkanie na WPiA UW

28 lutego o godz. 18.30 odbyło się premierowe spotkanie informacyjne o Konstytucyjnym Turnieju Sądowym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu wzięli udział Prezes Zarządu SSN Katarzyna Gonera, członkowie Zarządu – Maria Ejchart, adw. Mikołaj Pietrzak i dr Adam Bodnar, oraz Katarzyna Kempa (kancelaria Salans). Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów. Podobne spotkania zostaną zorganizowane w miesiącu marcu na wydziałach prawa wszystkich większych uczelni w Polsce.