Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Tydzień Konstytucyjny w polskich szkołach

Tydzień Konstytucyjny w polskich szkołach

W dniach W dniach 17 – 23 października 2016 roku odbyła się II edycja Tygodnia Konstytucyjnego, która zgromadziła 350 szkół, 380 prawników. Zgodnie z szacunkami Stowarzyszenia lekcje na temat Konstytucji otrzymało ok. 35 880 uczniów w całej Polsce.  Projekt był objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zajęcia poświęcone były ustawie zasadniczej, dyskusji, debacie wymagającej refleksji i wspólnym poszukiwaniu argumentów. Prawnicy otrzymali kazusy oparte na autentycznych wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, które są interesujące dla młodzieży (między innymi dotyczące prawa do nauki, wolności słowa, organizacji zgromadzeń spontanicznych).