Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Protest 28 organizacji społeczeństwa obywatelskiego Warszawa, 21.11.2017

Stowarzyszenie im Prof. Zbigniewa Hołdy , wraz z 27 organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, podpisało protest przeciwko przygotowywanym zmianom w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym . Protest dotyczy zarówno treści zmian jak i sposobu prac nad ustawami.   Organizacje wzywają do wstrzymania prac parlamentarnych nad ustawami  o KRS i SN i rozpoczęcia szerokich konsultacji społecznych w tej sprawie.

Pełny tekst protestu

#WolneSadyWolneWyboryWolnaPolska