Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Wspólne stanowisko Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy oraz HFPCz w ramach UPR

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedłożyły wspólnie stanowisko w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ dotyczące wybranych problemów przestrzegania i ochrony praw człowieka w Polsce. W piśmie organizacje skupiły się na czterech głównych kwestiach: kryzysie konstytucyjnym w Polsce, statusie sędziów, a także wolności mediów oraz prawach cudzoziemców.

Wśród rekomendacji wskazanych w stanowisku są m.in.: zaprzysiężenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali legalnie wybrani w październiku 2015 r., publikacja wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego, rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego oraz Ministra Sprawiedliwości, nominowanie przez Prezydenta 10 sędziów zaproponowanych przez Krajową Radę Sądownictwa, przyjęcie nowej ustawy dot. mediów publicznych, która zagwarantuje niezależność publicznych nadawców i finansową stabilizację mediów publicznych, zmiana art. 212 k.k. dot. przestępstwa zniesławienia, której ostatecznym efektem byłoby jego wykreślenie z kodeksu karnego, a także, w odniesieniu do praw imigrantów i uchodźców,  wprowadzenie zakazu detencji dzieci oraz rodzin z dziećmi, utworzenie skutecznego systemu identyfikacji osób szczególnie narażonych (w tym m.in. ofiar tortur), aby zapobiec ich detencji, a także zapewnienie prawa do złożenia wniosku o azyl w Polsce każdemu cudzoziemcowi, zgodnie ze standardami przewidzianymi w Konwencji dotyczącej Statusu Uchodźców.

Ze stanowiskiem można zapoznać się tutaj.