Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Zakończyła się III edycja Tygodnia Konstytucyjnego w polskich szkołach.

Zakończyła się III edycja Tygodnia Konstytucyjnego w polskich szkołach.

W dniach W dniach 29 maja – 4 czerwca 2017 roku odbyła się III edycja Tygodnia Konstytucyjnego, która zgromadziła 350 szkół, 463 prawników i prawniczek. Zgodnie z szacunkami Stowarzyszenia lekcje na temat Konstytucji otrzymało ok. 35 340 uczniów i uczennic w całej Polsce. Projekt był objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zajęcia poświęcone były ustawie zasadniczej. Prowadzone były metodą warsztatową, angażującą uczniów i uczennice w dyskusję i zachęcające do wspólnego poszukiwanie argumentów. Prawniczki i prawnicy otrzymali kazusy oparte na autentycznych wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, które są interesujące dla młodzieży (między innymi dotyczące prawa do informacji publicznej, prawa do prywatności, ochrony własności, wolności wyznania). Kazusy zostały opracowane przez adw. Wojciecha Klickiego oraz studentów Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.