Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie
im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Założone przez grupę prawników, którzy poprzez działalność Stowarzyszenia chcą przypominać postać prof. Zbigniewa Hołdy, jego bogatą aktywność naukową i społeczną. Chcą zajmować się prawem i edukacją prawniczą w sposób otwarty i twórczy. Budować płaszczyznę porozumienia i wspólnego działania przedstawicieli różnych zawodów prawniczych.

Fundusz Wsparcia Praworządności

Tydzień Konstytucyjny

Konstytucyjny Turniej Sądowy

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

Lekcje-online: „Mowa nienawiści – o języku, który niszczy i rani”

Nagroda im. Prof. Zbigniewa Hołdy