Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

10. rocznica śmierci Profesora Zbigniewa Hołdy

W tym roku mija  10. rocznica śmierci Profesora Zbigniewa Hołdy – patrona naszego Stowarzyszenia. Z tej okazji zapraszamy Państwa na uroczystości, które odbędą się 20 maja 2019 r. w Lublinie.

O godzinie 12.00 nastąpi uroczyste odsłonięcie Skweru im. Prof. Zbigniewa Hołdy (przy ul. Lipowej, vis-a-vis C.H. Plaza), o 12.45 złożenie kwiatów na grobie Profesora (na cmentarzu przy ul. Lipowej). O godzinie 14.30 na Wydziale Politologii UMCS (plac Litewski 3, Aula Daszyńskiego) dr Adam Bodnar wygłosi wykład okolicznościowy „Legalizm dyskryminacyjny jako metoda ograniczania praw i wolności”.

Oficjalne zaproszenie na uroczystości.