Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Z przykrością informujemy, że 31.XII.2019 zmarł prof. dr hab. Krzysztof Marczewski, członek Kapituły nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

Profesor Marczewski objął funkcję profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie na Wydziale Nauk o Człowieku, Katedry Fizjoterapii w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu na Wydziale Fizjoterapii i Pedagogiki, w Katedrze i Klinice Nefrologii na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym i Oddziałem Stomatologicznym Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie a także w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, oraz dziekanem w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu na Wydziale Fizjoterapii i Pedagogiki.