Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Zmarł Henryk Wujec – działacz „Solidarności”, laureat – wspólnie z małżonką Ludwiką – Nagrody im. Zbigniewa Hołdy w 2016 r. i nasz serdeczny przyjaciel.

Składamy głębokie kondolencje całej Rodzinie

– Zarząd i członkowie Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy