Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

5 kandydatów na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego

5 kandydatów na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego

Po 6 dniach obrad Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego wyłoniło 5 kandydatów na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego. Jedynym kandydatem, który uzyskał poparcie większości jest sędzia Włodzimierz Wróbel (50 głosów), tym samym jako jedyny uzyskał mandat w rozumieniu art. 183 ust. 3 Konstytucji RP. Pozostali kandydaci otrzymali: Małgorzata Manowska – 25 głosów, Tomasz Demendecki -14, Leszek Bosek – 4 i Joanna Misztal-Konecka – 2 głosy.

Sędzia Włodzimierz Wróbel jest członkiem naszego Stowarzyszenia dlatego w imieniu całego Stowarzyszenia serdecznie gratulujemy! 

Dotychczas panowała praktyka, że Prezydent RP powoływał na stanowisko I Prezesa kandydata, który otrzymał najwyższe poparcie Zgromadzenia. Ustawa o Sądzie Najwyższym z 2017 r. nie precyzuje jednak w jakim terminie ten wybór musi nastąpić.

Jednocześnie, po zakończeniu obrad w sobotę (23 maja) 50 „starych” sędziów Sądu Najwyższego zaapelowało do Prezydenta Andrzeja Dudy o namysł przed wyborem I Prezesa SN: „Liczymy na głęboki namysł pana Prezydenta nad tym, czy powołanie I Prezesa SN w tych warunkach przyczyni się do stanu praworządności w Polsce i umocni zaufanie do Sądu Najwyższego”.