Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Apel organizacji społecznych do Prezydenta o zawetowanie ustaw o SN i KRS

„…  Szanowny Panie Prezydencie, skutki decyzji o podpisaniu ustawy o KRS i SN będą odczuwane przez polskich obywateli i obywatelki przez wiele lat. Nowe ustawy wpłyną nie tylko na kształt polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale również na pozycję Polski jako pełnoprawnego członka Unii Europejskiej. Dlatego też wzywamy Pana, Panie Prezydencie, do zawetowania ustaw o KRS i SN. Podobnie jak w lipcu 2017 r. apelujemy do Pana, Panie Prezydencie, o niezaprzepaszczanie dorobku Polski w walce o podstawowe prawa i wolności. To od Pana zależy teraz utrzymanie prawa do sprawiedliwego procesu w ramach systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej…..”

47 organizacji społecznych z Polski i z zagranicy, w tym Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa, zwróciło się 15 grudnia 2017 roku z listem otwartym do Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W liście organizacje wezwały Prezydenta  do ochrony polskiej Konstytucji i gwarantowanej w niej zasady praworządności poprzez  zawetowanie ustaw zmieniających zasady funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego.

W liście otwartym podniesiono m.in.:

  • ustawy o KRS i SN zagrożeniem dla odrębności i niezależności władzy sądowniczej, a tym samym zagrożeniem dla prawa polskich obywateli i obywatelek do niezawisłego sądu
  • ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa umożliwi Sejmowi kontrolę nad składem instytucji z założenia mającej chronić sądy od wpływów politycznych
  •  ustawa o Sądzie Najwyższym umożliwi arbitralne usunięcie sędziów Sądu Najwyższego z zajmowanych stanowisk
  • projekty nie zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym, pozbawiając obywatelki i obywateli Polski wpływu na prawo do niezależnego sądu
  • ustawy stwarzają zagrożenia dla wymiaru sprawiedliwości w Polsce poprzez m.in. wprowadzenie  instytucji skargi nadzwyczajnej podważającej pewność prawa i orzeczeń sadowych z ostatnich 20 lat, osłabienie gwarancji niezawisłości sędziowskiej, rozszerzenie wpływu polityków na wymiar sprawiedliwości.

Autorzy listu  przypomnieli jednocześnie, że Komisja Europejska wezwała polskie władze, aby nie podejmowały żadnych kroków mających na celu przeniesienie lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego i gotowa jest  wszcząć procedurę przewidzianą w art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w przypadku podjęcia takich kroków.

Pełny tekst listu otwartego