Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Art. 89 zakazujący sędziom wypowiedzi ws. związanych z pełnionym urzędem

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS sprzeciwia się ograniczaniu wolności wypowiedzi sędziów. Zgodnie ze standardami międzynarodowymi sędziowie mają nie tylko prawo, ale i moralny obowiązek, wypowiadać się w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, zagrożeń dla niezależności sądownictwa i realizacji prawa do sądu. 

Zmieniony przez obecną władzę art. 89 ustawy o ustroju sądów powszechnych, zakazujący sędziom wypowiedzi w sprawach związanych z pełnionym urzędem, ma w zamyśle zamknąć sędziom usta. Jest on jednak niezgodny z konstytucyjną wolnością wyrażania swoich poglądów oraz standardami międzynarodowymi. 

Zachęcamy także do zapoznania się z ekspertyzą opracowaną dla KOS przez dr. hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Jacka Barcika “Opinia w sprawie zgodności art. 89 § 1 ustawy z 27 Lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2018 poz. 23) ze standardami międzynarodowymi”.