Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Debata: (Nie)odpowiedzialność władzy

Debata: (Nie)odpowiedzialność władzy
Zapraszamy na debatę ekspertów z udziałem publiczności. Zapraszamy nie tylko prawników.
Będziemy rozmawiać językiem jasnym, zrozumiałem dla każdego, także dla osób bez wykształcenia prawniczego. Będziemy rozmawiać o zjawisku. O systemie odpowiedzialności konstytucyjnej, karnej, cywilnej (odszkodowawczej) i dyscyplinarnej przedstawicieli władzy.
Podczas debaty porozmawiamy o tym czy i ewentualnie jaką odpowiedzialność ponoszą:
1. Premier i ministrowie, m. in. za:
a) wydawanie rozporządzeń sprzecznych z Konstytucją (np. strefa zamknięta przy granicy polsko – białoruskiej);
b) zaniechania pandemiczne (np. brak decyzji o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej i konsekwencje jego niewprowadzenia dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców);
c) zawieszanie sędziów za wydawane orzeczenia i pytania prejudycjalne;
d) zachowania policji na manifestacjach politycznych, zachowania funkcjonariuszy w przygranicznej strefie zamkniętej.
2. Marszałek Sejmu i parlamentarzyści, m. in. za:
a) uchwalanie ustaw i podejmowanie uchwał oczywiście sprzecznych ze standardami konstytucyjnymi i międzynarodowymi, w trybie niezgodnym z konstytucją i Regulaminem Sejmu;
b) niedopełnianie obowiązków lub przekraczanie uprawnień przez Marszałka Sejmu (np. nienadawanie biegu inicjatywom ustawodawczym opozycji, zarządzanie reasumpcji głosowania) i przewodniczących komisji sejmowych (odmowa zwołania posiedzenia komisji, arbitralne prowadzenie obrad).
3. Prezesi sądów i sędziowie, m. in. za:
a) pobieranie wynagrodzeń przez „nie-sędziów”;
b) orzekanie mimo zabezpieczenia TSUE i ETPCz;
c) odmowa wykonywania wyroków (np. o przywróceniu do pracy sędziów I. Tulei i P. Juszczyszyna);
d) naruszanie przez sędziów TK zakazu prowadzenia działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów;
e) kierowanie TK przez s. J. Przyłębską, sposób przydziału spraw w TK.
📽 Wydarzenie będzie także transmitowane na Facebooku Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

Link do wydarzenia na Facebooku
Zaproszenie na debatę