Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Dyscyplinarka za Konstytucję?

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy otrzymało pismo od Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego.

Pani rzecznik Małgorzata Nowak w związku ze „wstępnym ustaleniem znamion przewinienia dyscyplinarnego” pyta o przeprowadzenie przez prokuratora Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku zajęć w ramach Tygodnia Konstytucyjnego.

Oficjalne pismo od Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego dostępne jest tutaj.

Oficjalna odpowiedź Stowarzyszenia dostępna jest tutaj.