Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Dzień Solidarności z Represjonowanymi Sędziami

Dzień Solidarności z Represjonowanymi Sędziami
18. dzień każdego miesiąca to Dzień Solidarności z Represjonowanymi Sędziami (inicjatywa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”), czyli z sędziami, którzy za stanie na straży praworządności, obronę konstytucyjnych i europejskich wartości są odsuwani od orzekania lub w inny sposób karani przez władzę. Dla wielu sędziów wiąże się to z obniżeniem wysokości ich wynagrodzenia, problemami osobistymi oraz znaczącym pogorszeniem ich sytuacji materialnej.
Liczba takich przypadków stale rośnie, a skala tego zjawiska jest niespotykana!
Przypominamy, że w celu pomocy represjonowanym sędziom, ale również prokuratorom i innym przedstawicielom zawodów prawniczych Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zainaugurowało Fundusz Wsparcia Praworządności. W obecnym czasie potrzebna jest nasza solidarność dlatego serdecznie zachęcamy do zasilania Funduszu. Każda nawet najmniejsza wpłata ma znaczenie!
Nr konta Stowarzyszenia do wpłat: 94 1030 0019 0109 8503 3004 0742 z dopiskiem: „Darowizna na rzecz Funduszu Wsparcia Praworządności”.
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie: fundusz.stowarzyszenieholda.pl/