Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Film „Adam Bodnar – Rzecznik Naszych Praw”

Kadencja RPO Adama Bodnara to kadencja tysięcy interwencji i inicjatyw, które urzeczywistniają ideę strażnika naszych konstytucyjnych praw i wolności. Adam Bodnar to Rzecznik nadzwyczaj zaangażowany, aktywny na wysokim poziomie w bardzo wielu obszarach praw obywatelskich. 

Postać Rzecznika jest dla wielu aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji ważna osobiście: zarówno jako obrońcy praw mniejszości i często pomijanych grup społecznych, jak i jednego z ostatnich bastionów demokracji podczas niszczenia państwa prawa przez PiS.

Stworzyliśmy film, który ma dokumentować pięć lat jego kadencji. Przyświecała nam jednak nie kronikarska precyzja, ale chęć pokazania, jak wartościowa i zmieniająca postrzeganie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich była to kadencja. To przesłanie dla każdej kolejnej osoby na tym stanowisku: tak właśnie powinna wyglądać wasza praca.

Rozsiądź się więc wygodnie, włącz film i posłuchaj, jak o tych pięciu latach, a także swoich perspektywach na kolejne lata, opowiada sam Rzecznik Bodnar, osoby, które z nim współpracowały, a także działacze i działaczki obszarów praw człowieka, w których ochronę angażował się całym sobą.

Tekst pochodzi z portalu Akcja Demokracja

Film można obejrzeć na: naszrzecznik.akcjademokracja.pl/?fbclid=IwAR2A6BgANybl66tDnnA01mxCgXBNHtDQq0qmeoVRpCE6GwIu2cW05jP4a3g