Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Fundusz Wsparcia Praworządności

Fundusz Wsparcia Praworządności

W dniu 18 grudnia 2021 roku podczas Gali Nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy chcąc wspierać represjonowanych prawników, którzy walczą o zachowanie standardów państwa prawa i ponoszą za to znaczącą cenę, zainaugurowaliśmy działalność FUNDUSZU WSPARCIA PRAWORZĄDNOŚCI.

Dramatyczne wydarzenia w Ukrainie sprawiły, że działania nas wszystkich skupiły się w ostatnich tygodniach na niesieniu pomocy osobom potrzebującym w Ukrainie oraz uciekającym przed wojną. Z całą pewnością jeszcze przez długi czas większość z nas będzie skoncentrowana na różnego rodzaju aktywnościach związanych ze wsparciem tych osób, które musiały opuścić własne domy w obawie o swoje życie i przebywają obecnie na terenie Polski. Sytuacja ta może potrwać jeszcze przez długi czas, ale nie możemy tracić z pola widzenia problemów, które narastały w ostatnich latach w naszym kraju i tworzą już od długiego czasu naszą polską rzeczywistość.

Polska od kilku lat jest wymieniana obok takich krajów jak Azerbejdżan, Turcja czy Filipiny, gdzie mają miejsce głębokie procesy niszczenia niezależności wymiaru sprawiedliwości oraz ograniczania praw i wolności obywatelskich.

Pomimo trwającej wojny, organ noszący miano Trybunału Konstytucyjnego w dniu 11 marca uznał za niezgodny z polską Konstytucją art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, który pozwala ETPCz kontrolować status sędziów krajowych co oznacza, że tak jak Rosja nie będziemy stosować się do orzeczeń ETPCz w zakresie fundamentów ustrojowych państwa prawa.

Liczba przypadków wywierania nacisku na polskich sędziów, prokuratorów i innych przedstawicieli zawodów prawniczych stale rośnie, a skala tego zjawiska jest niespotykana. Dla wielu z tych osób wiąże się to z obniżeniem wysokości wynagrodzenia, problemami osobistymi oraz znaczącym pogorszeniem ich sytuacji materialnej.

Zadaniem FUNDUSZU WSPARCIA PRAWORZĄDNOŚCI jest wspieranie materialne przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy zostali pokrzywdzeni w związku z ich działalnością zawodową lub społeczną, realizowaną na rzecz ochrony standardów konstytucyjnych, praworządności oraz praw człowieka w Polsce oraz przyznawanie nagród osobom i organizacjom społecznym, które wykazały się szczególną aktywnością na rzecz obrony ww. standardów.

Szczegółowe informacje:  fundusz.stowarzyszenieholda.pl/

W obecnym czasie potrzebna jest nasza solidarność i wsparcie również dla tych osób, dlatego serdecznie zachęcamy do zasilania Funduszu Wsparcia Praworządności. Każda nawet najmniejsza wpłata ma znaczenie!

Nr konta Stowarzyszenia do wpłat: 94 1030 0019 0109 8503 3004 0742 z dopiskiem: „darowizna na rzecz Funduszu Wsparcia Praworządności”.

Zachęcamy zarówno do wpłat jednorazowych, jak również do przelewów cyklicznych.

Dziękujemy za każdą wpłatę!