Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Jurorzy etapu pisemnego IV. edycji Konstytucyjnego Turnieju Sądowego

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listę jurorów etapu pisemnego IV. edycji Konstytucyjnego Turnieju Sądowego oraz przypominamy o upływie terminu złożenia pism do dnia 22 grudnia do godz. 14.00:

  1. dr hab. Ryszard Balicki (Uniwersytet Wrocławski)
  2. dr hab. Sławomir Patyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  3. adw. Monika Haczkowska (Politechnika Opolska)
  4. sędzia WSA Arkadiusz Tomczak (Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”)
  5. dr Wojciech Jasiński (Uniwersytet Wrocławski)
  6. adw. Marcjanna Dębska 
  7. adw. Zofia Bielecka 
  8. r.pr. Mirosław Wróblewski (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)
  9. adw. Hanna Gajewska-Kraczkowska (Uniwersytet Warszawski)