Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Koalicja na rzecz prawa karnego: proces stanowienia prawa karnego wymaga zmian

W 2018 r. mija dwadzieścia lat od wejścia w życie obecnie obowiązujących kodyfikacji karnych – Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego wykonawczego.

Ta rocznica oraz potrzeba pogłębionej refleksji o wprowadzanych aktualnie i proponowanych zmianach legislacyjnych spowodowała, że organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które od lat monitorują proces stanowienia prawa i aktywnie działają w obszarze praw człowieka zainicjowały działalność „Koalicji na rzecz prawa karnego”. 

U podstaw tej inicjatywy legło przekonanie o zasadności stworzenia stałego forum, w ramach którego przedstawiciele różnych środowisk i profesji mogliby sine ira et studio prowadzić dyskusję na temat problemów szeroko rozumianego prawa represyjnego i polityki karnej, mającą na celu dobro społeczeństwa i pozbawioną w szczególności elementów politycznych.

Koalicja została powołana z inicjatywy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a w jej skład wchodzą również Krakowski Instytut Prawa Karnego, Stowarzyszenie Amnesty International,  Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis.

Stanowisko koalicji dostępne jest tutaj.