Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Komunikat KOS ws. sędziego Waldemara Żurka

W dniu 8 września 2018 r. Komitet Obrony Sprawiedliwości wydał komunikat ws. sędziego Waldemara Żurka, który wbrew woli został przeniesiony do innego wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie. Decyzja ta podjęta przez Prezes SO bez zasięgnięcia opinii Kolegium Sądu jest kolejną próbą zastraszenia sędziów i powstrzymania ich od podejmowania działań zmierzających do obrony niezależności sądów.

PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU:

Warszawa, dnia 8 września 2018 r.

Komunikat KOS (1/2018)

Komunikat Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS

Komitet Obrony Sprawiedliwości wyraża stanowczy sprzeciw wobec przeniesienia sędziego Waldemara Żurka do innego wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie wbrew jego woli. Decyzja Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej, podjęta bez zasięgnięcia opinii Kolegium sądu, jest kolejną formą represji w stosunku do sędziego, który  postępując zgodnie ze złożonym ślubowaniem występuje w obronie fundamentów praworządnego Państwa.

Komitet Obrony Sprawiedliwości nie kwestionuje prawa prezesa sądu do prowadzenia polityki kadrowej, ale powinna ona być transparentna, oparta o jasne kryteria, a decyzje kadrowe powinny być, zgodne z obowiązującymi przepisami, podejmowane po konsultacji z Kolegium sądu.  Przeniesienie sędziego Waldemara Żurka do innego wydziału ze skutkiem natychmiastowym, bez spełnienia tych warunków, w sytuacji kiedy do rozpoznania pozostały wyznaczone sprawy z jego udziałem w wydziale, w którym dotychczas pracował,  dezorganizuje pracę sądu i jest formą szykany w stosunku do sędziego.

Decyzja nie tylko godzi w prawa Obywateli do sprawnego rozpoznania ich spraw przez sąd, ale jest przejawem lekceważenia praw samorządu sędziowskiego (brak opinii kolegium) oraz kolejną próbą zastraszenia sędziów i powstrzymania ich od podejmowania działań zmierzających do obrony niezależności sądów. 

Komitet Obrony Sprawiedliwości wzywa władze Sądu Okręgowego w Krakowie do zaprzestania działań stanowiących represje wobec sędziów. 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego

Amnesty International

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

Forum Współpracy Sędziów