Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

List do Komisji Europejskiej w sprawie pilnego skierowania do TSUE skargi ws. Izby Dyscyplinarnej i tzw. ustawy kagańcowej

Partnerzy Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS, w tym Stowarzyszenie im. Prof. Hołdy, oraz Krakowski Instytut Prawa Karnego i Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”, a także ponad 60 akademików z całej Europy, zajmujących się prawem Unii i prawami człowieka, piszą do Komisji Europejskiej w sprawie pilnego skierowania do TSUE skargi ws. Izby Dyscyplinarnej i „ustawy kagańcowej”.

Pełna treść listu w wersji polskojęzycznej

Pełna treść listu w wersji angielskojęzycznej