Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Medal Prezydenta Miasta Lublin dla Marii Ejchart-Dubois, Prezeski Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Medal Prezydenta Miasta Lublin dla Marii Ejchart-Dubois, Prezeski Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Maria Ejchart-Dubois, Prezeska Stowarzyszenia im Prof. Zbigniewa Hołdy  została odznaczona w dniu 8 marca 2018 roku  Medalem Prezydenta  Miasta Lublin za „zasługi dla Miasta i jego Mieszkańców oraz aktywną działalność publiczną i społeczną na rzecz poszanowania zasad praworządności z podziękowaniem za podejmowanie licznych inicjatyw służących ochronie praw człowieka”.

Gratulujemy!