Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Nowi Członkowie Honorowi i Członkowie Stowarzyszenia

Mamy zaszczyt ogłosić, że podczas Walnego Zebrania  Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy w dniu 7 czerwca 2018 roku dołączyli do nas jako Członkowie Honorowi  (w kolejności alfabetycznej):

1. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego oczekujący na złożenie ślubowania prof. Andrzej Jakubecki,

2. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Prof. Ewa Łętowska,

3. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Prof. Mirosław Wyrzykowski oraz

4. Sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki.

Do grona Członków Stowarzyszenia dołączyli także ( w kolejności alfabetycznej):

1. SSO dr Maciej Czajka, 
2. r. pr. Piotr Goledzinowski,
3. adw. Michał Hara,
4. SSO Piotr Jakubiec,
5. Piotr Kubaszewski,
6. SSO prof. Krystian Markiewicz,
7. adw. Marcin Mrowicki,
8. apl.adw. Agata Owczarska,
9. dr Adam Płoszka,
10. SSO Maciej Schulz,
11. prok. dr Małgorzata Szeroczyńska,
12. SSO Igor Tuleya,
13. adw.  Michał Wawrykiewicz
14. SSO Waldemar Żurek.