Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Członkami Zarządu Stowarzyszenia są:

Maria Ejchart-Dubois – Prezeska Zarządu

Sylwia Gregorczyk-Abram

Mikołaj Pietrzak

Bartosz Przeciechowski

Krzysztof Sokołowski

Tomasz Zalasiński