Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Oświadczenie oraz opinia amicus curiae ws. Marszu Równości w Lublinie

W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy przesłało do Sądu Okręgowego w Lublinie „opinię przyjaciela” sądu ws. Marszu Równości w Lublinie. 

Zdaniem Stowarzyszenia utrzymanie w mocy decyzji Prezydenta Lublina zakazu odbycia Marszu Równości 13 października br., „oznaczałoby cofnięcie rozwoju kultury prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej o kilkanaście lat, to jest do czasu, kiedy w sposób nielegalny wydano zakaz Parady Równości w Warszawie.” Jednocześnie wzywa „Prezydenta Miasta Lublina do nieoponowania wobec odwołania od decyzji złożonego do Sądu Okręgowego w Lublinie oraz do nieskładania zażalenia do sądu II instancji w przypadku uwzględnienia tego odwołania.”

W 2005 r. w sprawie dotyczącej zakazu Parady Równości w 2005 r. w Warszawie [Bączkowski przeciwko Polsce (skarga nr 1543/06, wyrok z dnia 3 maja 2007 r.)] przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, reprezentantem skarżących był patron naszego Stowarzyszenia, wybitny profesor, prawnik oraz Lublinianin Zbigniew Hołda. „Z tego względu jesteśmy szczególnie zaniepokojeni decyzją Prezydenta Miasta Lublin, zakazującą odbycia na lubelskich ulicach Marszu Równości w dniu 13 października 2018 r. ”

Pełna treść opinii dostępna jest tutaj.

Pełna treść oświadczenia Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Homo Faber i Amnesty International dostępna jest tutaj.