Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Opinia KOS ws. narastających nacisków na sędziów, w związku z ich działalnością publiczną i orzeczniczą.

W dniu 26 października 2018 r. Komitet Obrony Sprawiedliwości wydał opinię ws. narastających nacisków na sędziów, w związku z ich działalnością publiczną i orzeczniczą.

[pełna treść opinii]

Warszawa, 26 listopada 2018 r.

Opinie KOS ( 9/2018)

Narastające naciski na sędziów, w związku z ich działalnością publiczną i orzeczniczą.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z niepokojem obserwuje narastające naciski na sędziów, w związku z ich działalnością publiczną i orzeczniczą.

Ostatni z takich przypadków, dotyczy Weroniki Klawonn – Sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku, która prowadzi sprawę o ochronę dóbr osobistych z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie. Prezes PiS domaga się od byłego prezydenta przeprosin za wpisy w mediach społecznościowych oraz komentarzy udzielonych w mediach, w których kwestionował zdrowie psychiczne Jarosława Kaczyńskiego i uznał go za współwinnego katastrofy smoleńskiej.

Naciski te są jaskrawym przykładem pogwałcenia podstawowych zasad związanych z powstrzymywaniem się przez władzę wykonawczą i ustawodawczą od wkraczania w niezawisłość sędziowską i to w trakcie toczącego się procesu.

Ataki posłów i wysokich urzędników państwowych na osobę sędziego, ale także atak mediów sprzyjających władzy, dotyczą symbolicznego uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości, w której wraz ze współpracownikami sądu udział wzięła Sędzia Weronika Klawonn. To groźne zjawisko, które przekracza granicę osobistych wolności sędziego oraz stanowi ingerencję w jego niezawisłość.

Krytyka sędziego, która nie dotyczy merytorycznej strony procesu, ale wartości bliskich każdemu sędziemu takich jak Konstytucja, poszanowanie ojczyzny, wolność głoszonych poglądów, jest niczym innym tylko próbą wpływania na orzeczenie.
Tym samym stanowi naruszenie zasady trójpodziału władz oraz prawa do wolnego od nacisków sądu.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo sprzeciwia się takim praktykom.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Iustitia Polska – „Polish Judges”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Wolne sądy
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Amnesty International Polska
Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju)
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administarcyjnych
Forum Współpracy Sędziów