Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Orzeczenie NSA w sprawie dopuszczalności skargi na uchwały samorządowe dotyczące deklaracji „gmina wolna od ideologii LGBT”

W dniu dzisiejszym NSA wydał dwa orzeczenia, w których uchylił w całości postanowienia sądów administracyjnych o odrzuceniu skarg RPO na dyskryminujące uchwały jednostek samorządu terytorialnego: Rady Gminy Lipinki oraz Powiatu Tarnowskiego. NSA przekazał sprawy do ponownego rozpoznania sądom I instancji i zobowiązał je do przyjęcia skarg Rzecznika Praw Obywatelskich do merytorycznego rozpoznania.

Do obu tych postępowań przystąpiło również Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

Treść postanowień Naczelnego Sądu Administracyjnego: www.nsa.gov.pl/komunikaty/nsa-w-sprawie-dopuszczalnosci-skargi-na-uchwaly-samorzadowe-dotyczace-deklaracji-gmina-wolna-od-ideologii-lgbt,news,4,816.php?fbclid=IwAR2yFJHfRnBYTjf7zWuDNXC_jkpyhG_SMXiy2x8UUCUZRazPrNRGt8AFBkM