Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Państwo, które karze – Raport Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS to porozumienie 12 organizacji zrzeszających sędziów i prokuratorów oraz organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce, które powstało, by wspólnie działać wtedy, gdy zagrożona jest niezawisłość sędziów i niezależność prawników.

Po 7 miesiącach działalności Komitet opublikował raport, w którym opisane zostały zmiany w prawie polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów. Raport jest również sprawozdaniem z działalności Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS; oprócz opisanych przypadków represjonowanych sędziów i prokuratorów, w raporcie znajduję się lista sędziów, którzy objęci zostali ochroną prawną przez pełnomocników działających z ramienia Komitetu.