Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Pomoc psychologiczna Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS we współpracy ze specjalistami postanowił ułatwić prawnikom poddawanym naciskom i presji, z którą ciężko im sobie radzić, kontakt z psychologami, psychoterapeutami, lekarzami.

„Pamiętajmy, że problemy z jakimi się stykamy są normalnymi problemami, w których można uzyskać fachową pomoc. Potraktujmy to jak wyzwanie w budowie nowego poziomu świadomości zawodowej, statusu sędziego,
prokuratora, prawnika.”

Wszelkie niezbędne informacje zawarte są na załączonej ulotce.